Pakowanie

Zanim się spakujesz


Bagaż główny (dedykowany, rejestrowany)
Bagaż główny, to bagaż, który przewożony jest w luku samolotu. Jego przekazanie następuje podczas odprawy biletowo-bagażowej. Bagażem głównym są wszystkie przedmioty odprawiane do luku, także wózki dziecięce i inwalidzkie, rowery itd.

Pewne przedmioty nie mogą być przewożone w bagażu głównym. Są to przedmioty, których przewóz może nastąpić jedynie w bagażu podręcznym lub są całkowicie wyłączone z przewozu. W bagażu głównym nie mogą znaleźć się miedzy innymi, ale nie tylko: walizki z zainstalowanymi systemami alarmowymi, przedmioty stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu, przedmioty łatwo psujące się lub kruche, przedmioty, których kształt waga lub rozmiary uniemożliwiają transport, materiały łatwopalne i wybuchowe, materiały żrące i inne materiały niebezpieczne, materiały o silnych właściwościach magnetycznych, materiały radioaktywne, substancje trujące, skompresowane gazy mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia, narzędzia i sprzęt zawierające paliwa, przedmioty, których przewóz jest zabroniony w krajach docelowych bądź tranzytowych. W bagażu głównym nie można przewozić wartościowych przedmiotów typu komputer osobisty, aparat fotograficzny, papierów wartościowych, pieniędzy, kamieni i metali szlachetnych, kluczy, biżuterii, dokumentów urzędowych lub handlowych. Linie lotnicze w większości przypadków zastrzegają sobie brak odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie tych przedmiotów podczas transportu. Te przedmioty należy przewozić w bagażu podręcznym.
Maksymalna waga bagażu głównego, przysługująca każdemu pasażerowi na rejsach Enter Air, Small Planet, Travel Service w ramach opłaconego przelotu, wynosi maksymalnie 20 kg a suma 3 wymiarów bagażu nie może przekroczyć 158cm.

Bagaż niestandardowy
Sprzęt nurkowy lub kite'owy, deski i osprzęt surfingowy, rower oraz inny bagaż o nietypowych wymiarach jest dodatkowo płatny. W przypadku nadbagażu lub bagażu o większej wadze niż dozwolona, należy każdorazowo sprawdzić warunki przewozu w danej linii lotniczej. Przewoźnik ma prawo pobrać od pasażera dodatkowa opłatę z tytułu przewozu bagażu przekraczającego określona wagę. Należy pamiętać, że bez uprzedniego zgłoszenia takiego bagażu nie zostanie on zaakceptowany przez przewoźnika. Przewoźnik ma prawo odmówić przewozu bagażu o masie przekraczającej 32 kg.

Bagaż podręczny
Dozwolony bagaż podręczy, który można zabrać ze sobą na pokład samolotu wynosi 5 kg. Pasażer ma prawo do przewozu 1 sztuki bagażu w kabinie dla pasażerów. Ze względów bezpieczeństwa niżej wymienione artykuły nie mogą być przewożone w bagażu podręcznym: broń lub części do broni; materiały wybuchowe, np. amunicja, petardy, sztuczne ognie, kapiszony; ostre przedmioty metalowe, np. scyzoryki, sztylety, szable; materiały łatwopalne stałe i ciekłe, np. spirytus, gaz do zapalniczek; rozpuszczalniki, farby, zapałki; gazy sprężone, np. aerozole z palną zawartością; substancje trujące, np. pestycydy; substancje powodujące korozję; inne przedmioty niebezpieczne, np. charakteryzujące się silnym polem magnetycznym.

Powyższa lista artykułów niebezpiecznych nie jest kompletna.
Zalecamy telefoniczne sprawdzenie wszelkich wątpliwości przed podróżą.

Obsługa portu lotniczego nie przyjmuje do depozytu ani nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty niedopuszczone do przewozu, które zostały zakwestionowane podczas kontroli bezpieczeństwa.
Maksymalna waga bagażu podręcznego na rejsach Enter Air, Small Planet, Travel Service wynosi 5 kg, a suma 3 wymiarów bagażu nie może przekroczyć 115cm.

Uwaga!
W celu ochrony pasażerów przed zagrożeniami powodowanymi przez materiały wybuchowe w płynie, Unia Europejska (UE) wprowadziła nowe zasady bezpieczeństwa ograniczające ilość artykułów w płynie, które pasażerowie mogą przenieść przez punkty kontroli bezpieczeństwa. Dotyczy to pasażerów odlatujących z portów lotniczych UE we wszystkich kierunkach.

Pasażerom wolno zabierać ze sobą jedynie niewielkie ilości artykułów w płynie w bagażu podręcznym, w opakowaniach jednostkowych o maksymalnej pojemności 100 ml. Opakowania należy umieścić w jednej przezroczystej torebce plastikowej z możliwością wielokrotnego zamykania. Jeden pasażer może przewozić nie więcej, niż jeden litr płynu. Artykuły w płynie obejmują:
• woda i inne napoje, zupy, syropy;
• kremy, toniki i olejki;
• perfumy;
• aerozole;
• żele, włącznie z żelami do włosów i pod prysznic;
• zawartość pojemników pod ciśnieniem, włącznie z pianką do golenia, innymi piankami i dezodorantami;
• pasty, włącznie z pastą do zębów;
• mieszanki substancji płynnych i stałych;
• tusz do rzęs; inne przedmioty o podobnej konsystencji.

Aby pomóc w wykrywaniu artykułów w płynie podczas kontroli należy:
• okazać wszystkie posiadane artykuły w płynie osobom przeprowadzających kontrolę w punktach kontroli bezpieczeństwa,
• zdjąć okrycie wierzchnie, które zostanie sprawdzone osobno podczas kontroli osobistej pasażera.
• wyjąć z bagażu podręcznego laptopy i inne duże urządzenia elektryczne. Zostaną one przebadane osobno podczas kontroli osobistej pasażera.

W dalszym ciągu można:
• pakować artykuły w płynie do bagażu oddawanego podczas odprawy bagażowej – nowe przepisy dotyczą tylko bagażu podręcznego;
• posiadać w bagażu podręcznym leki oraz dietetyczne środki spożywcze potrzebne na czas podróży, włącznie z pokarmami dla dzieci. Kontroler może żądać dowodu, że środki te są niezbędne,
• kupować artykuły w płynie, takie jak napoje alkoholowe i perfumy w sklepach zlokalizowanych lotniskach UE poza punktami kontroli karty pokładowej, lub na pokładach samolotów latających w barwach linii lotniczych krajów UE. Jeśli artykuły w płynie zostały zapakowane w specjalną zapieczętowaną torebkę, nie należy jej otwierać przed kontrolą, gdyż z przeciwnym wypadku jej zawartość może zostać skonfiskowana w punkcie kontroli.

Tekst został przygotowany w oparciu o informacje z serwisów internetowych przewoźników lotniczych . Szczegółowe informacje na temat warunków przewozu można znaleźć na stronie każdego z przewoźników.