Dokumenty

Dokumenty

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Greckiej do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości.

Najaktualniejsze informacje regulujące formalne uwarunkowania wjazdu do Grecji i przebywania w tym kraju można znaleźć na oficjalnej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.